Naslovna O gradu Priznanja

Priznanja

U Gradu Bijeljina pojedinicima i institucijama se dodjeljuju sledeća gradska priznanja

 • Povelja Grada Bijeljina,
 • Medalja „Knez Ivo od Semberije“ (u tri stepena: zlatna, srebrna, bronzana),
 • Medalja „Filip Višnjić“ (u tri stepena: zlatna, srebrna, bronzana),
 • Značka Grada Bijeljina (u tri stepena: zlatna, srebrna, bronzana) i
 • Zahvalnica.

 

 

Povelja-gradaPOVELJA GRADA BIJELJINA

Povelja Grada Bijeljina je najviše društveno priznanje Grada Bijeljina koje se dodjeljuje kao poseban znak priznanja za rad i djela u oblasti stvaralaštva i rada od opšteg značaja za Grad Bijeljina.

 

 

Zlatna-medalja-Knez-ivoMEDALJA „KNEZ IVO OD SEMBERIJE“

Medalja „Knez Ivo od Semberije“ je društveno priznanje koje se dodjeljuje za djela koja zaslužuju opšte poštovanje i priznanje u Gradu, a posebno za djela humanizma, nesebičnog požrtvovanja u spasavanju ljudi i dobara, borbe za slobodu i ljudsko dostojanstvo, ispoljenu ličnu hrabrost i za djela koja doprinose srećnijem i humanijem življenju.

Medalja „Knez Ivo od Semberije“ dodjeljuje se i za naročito uspješne pojedince i pravna lica u oblasti poljoprivredne proizvodnje i privrede uopšte.

 

 

Zlatna-medalja-Filip-VisnjicMEDALJA „FILIP VIŠNJIĆ“

Medalja „Filip Višnjić“ je društveno priznanje koje se dodjeljuje za opštepriznati rad i djela koja su od posebnog značaja za Grad u oblasti umjetničkog rada i stvaralaštva, obrazovanja, nauke i kulture uopšte.

 

 

Srebrena-znacka-gradaZNAČKA GRADA BIJELJINA

Značka Grada Bijeljina je društveno priznanje koje se dodjeljuje za istaknuti rad, djela i lične uspjehe koji doprinose opštoj afirmaciji organizacija, institucija i Grada u raznim oblastima života i rada, sporta, fizičke kulture i drugim oblastima.

 

 

ZAHVALNICA

Zahvalnica Grada Bijeljina dodjeljuje se za učinjeno humano djelo, ispoljenu solidarnost i drugo djelo koje ima značaj za Grada.

Likovna rješenja oblika i izgleda priznanja utvrđuje Heraldička komisija, u saglasnosti sa Gradonačelnikom Bijeljine.

Izrada priznanja se vrši na osnovu etalona likovnih rješenja koji se posebno čuvaju. Izrada i promet predmeta koji imaju oblik i izgled priznanja Grada Bijeljina nisu dopušteni. Izuzetno, za potrebe muzeja i drugih ustanova, može se odobriti izrada imitacija priznanja.

 

DODJELA PRIZNANJA

 • Povelja Grada Bijeljina može se istom licu (pravnom ili fizičkom) dodijeliti samo jednom.
 • Povelja Grada Bijeljina dodjeljuje se samo jednom godišnje. Ovo priznanje u jednoj godini može dobiti najviše tri lica.
 • Medalja „Knez Ivo od Semberije“, Medalja „Filip Višnjić“ i Značka Grada Bijeljina mogu se u toku godine dodjeljivati više puta, pod uslovom da se inicijativa za dodjelu ovih priznanja dostavi nadležnom organu najkasnije 30 dana prije odlučivanja o dodjeli. Ova priznanja se mogu dodijeliti istom licu samo jednom u toku jedne godine.
  Zahvalnica Grada Bijeljina može se u toku godine dodjeljivati više puta i istom licu.
 • Priznanja Grada Bijeljina mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama.
 • Inicijativu za dodjelu priznanja može dati politička organizacija, državni organ, preduzeće, ustanova ili druga organizacija u Grada.
 • Prijedlog za dodjelu priznanja može podnijeti gradonačelnik i nadležno skupštinsko tijelo.
 • Inicijative i prijedloge za dodjelu priznanja razmatra Komisija za nagrade i priznanja koja se obrazuje u skladu sa Poslovnikom Skupštine Grada.
 • Za dodjelu priznanja Grada Bijeljina nadležna je Skupština Grada, sem za Zahvalnice Grada Bijeljina, koje mogu dodjeljivati i gradonačelnik i predsjednik Skupštine Grada.