Naslovna O gradu Institucije i javne ustanove

Institucije i javne ustanove

Gradska uprava

Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina, Republika Srpska / BiH
Telefon: +387 (0)55 233 100
Faks: +387 (0)55 211 922
Internet-stranica: www.sobijeljina.org
Policija

Načelnik CJB: Žarko Ćosić
Neznanih junaka bb
76300 Bijeljina, Republika Srpska
Telefon: +387 55 235 100
Hitni pozivi: 122

Vatrogasna stanica

Komandir: Mile Spasojević
Majevička 99
76300 Bijeljina, Republika Srpska
Telefon: +387 55 212837
Hitni poziv: 123

Hitna pomoć

Srpske Vojske 53
76300 Bijeljina, Republika Srpska
Telefon: +387 55 415 111
Hitni pozivi: 124
Internet-stranica: www.dzbijeljina.com
Centar za kulturu

Direktor: Ljiljana Erkić
Patrijarha Pavla 1, 76300 Bijeljina
Telefon: +387 55 204 202
Adresa elektronske pošte: info@seberija.com
Veb stranica: www.semberija.com
Vodovod i kanalizacija

Ulica Hajduk Stanka 20
Telefon: +387 55 226 460
Faks: +387 55 210 751
Adresa elektronske pošte: office@bnvodovod.com
Internet stranica: www.bnvodovod.com
Regionalna deponija “Eko-dep“

Ulica Miloša Crnjanskog 38
Telefon: +387 55 224 830
Faks: +387 55 202 085
Adresa elektronske pošte: ekodep@spinter.net
Internet-stranica: www.ekodep.com
Komunalac

Ulica Miloša Crnjanskog 20
Telefon: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Adresa elektronske pošte: info@komunalacbn.com
Internet-stranica: www.komunalacbn.com
Gradska toplana

Ulica Miloša Crnjanskog bb
Telefon: +387 55 211 640
Faks: +387 55 211 641
Adresa elektronske pošte: gradskatoplana@teol.net
J.P. Vode

Račanska ulica 29
Telefon: +387 55 226 830
Adresa elektronske pošte: jpvode@gmail.com
Agrarni fond Grada Bijeljina

Ulica Miloša Obilića 51a
Telefon: + 387 55 206 908
Adresa elektronske pošte: agrarnifondbn@teol.net
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Ulica Meše Selimovića 2
Telefon/faks: +387 55 204 024
Adresa elektronske pošte: agencijamsp@sobijeljina.org
Internet-stranica: www.agencijamsp.com
Direkcija za izgradnju i razvoj Grada

Karađorđeva ulica 33
Telefon:+387 55 208 085
Faks: +387 55 205 707
Adresa elektronske pošte: office@dirgbn.com
Turistička organizacija Grada Bijeljina

Trg kralja Petra I Karađorđevića 9
Telefon: +387 55 224 511
Faks: +387 55 224 510
Adresa elektronske pošte: turistbn@gmail.com
Internet-stranica: www.bijeljinaturizam.com/
Muzej Semberije

Karađorđeva ulica 2
Telefon: +387 55 201 293
Adresa elektronske pošte: muzejsemberije@gmail.com
SKUD “Semberija“

Trg kralja Petra I Karađorđevića
Telefon: +387 55 205 472
JIP “Semberija i Majevica“

Atinska ulica 2
Telefon: +387 55 209 213
Adresa elektronske pošte: semberskebn@gmail.com
Internet-stranica: www.semberskenovine.ba
Dječji vrtić “Čika Jova Zmaj“

Ulica Svetog Save 9
Telefon: +387 55 201 233
Adresa elektronske pošte: zmaj.bijeljina@gmail.com