Naslovna Društvo Oglas za posao u Ekonomskoj školi i OŠ Vuk Karadžić iz Zabrđa

Oglas za posao u Ekonomskoj školi i OŠ Vuk Karadžić iz Zabrđa

Zavod za zapošljavanje |
659

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.01. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

***************

 

JU EKONOMSKA ŠKOLA BIJELjINA

Račanska 96

 

raspisuje:

 

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik  prava, 1 izvršilac, 20 časova sedmično, na određeno vrijeme,  do povratka radnice sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom;

2. Nastavnik informatike, 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno  vrijeme, do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom,

3. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno  vrijeme, do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom.

 

Za navedena radna mjesta potrebno položen stručni ispit za rad u nastavi.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o najmanje  završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova  u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz  tačke b) konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 6.2.2019. godine (srijeda ) u 11 časova u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na  testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati lično u zatvorenim kovertama sa naznakom “konkurs” i navesti radno mjesto na koje se konkuriše ili slati poštom na adresu JU Ekonomska škola Bijeljina, Račanska 96.

*********************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

ZABRĐE

 

raspisuje

 

 JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik muzičke kulture  – 1 izvršilac  bez radnog iskustva (pripravnik) na određeno vrijeme,  na ukupno 17 časova sedmične norme (6 časova u nastavi + 11 časova hor i orkestar ), do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja,

2. Sekretar škole – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, diplomirani pravnik  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna sedmična norma

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

– da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, škola će pribaviti službenim putem.

 

Uz potpisanu prijavu, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, te dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija o ispunjenosti posebnih  uslova  koju kandidati treba da dostave, podrazumijeva:

– ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završetka integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za kandidate za prijem u radni odnos sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

– uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa  radnim iskustvom,

– vjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave, nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave na konkurs, o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave i potrebne dokumente dostaviti lično ili slati poštom na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Zabrđe, Zabrđe br. 57 , 76 330 Ugljevik sa naznakom “Komisiji za izbor”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

1
Ostavite komentar

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Izvor:Zavod za zapošljavanje ShareSendShare […]