Naslovna Izbori 2016 Spisak svih 587 kandidata za Skupštinu i 4 za prvog čovjeka Bijeljine

Spisak svih 587 kandidata za Skupštinu i 4 za prvog čovjeka Bijeljine

Portal Grad Bijeljina |
8383
Zgrada Gradske uprave Grada Bijeljina

Portal Grad Bijeljina objavljuje imena svih kandidata iz preliminarnog pregleda ovjerenih kandidacijskih listi i kandidata za lokalne izbore 2016 za gradonačelnika i odbornike skupštine grada Bijeljina.

Vrijedi naglasiti da se za Skupštinu kandidovalo 587 osoba, od čega rekordnih 17 nezavisnih kandidata – u Skupštinu će biti izabran 31 odbornik.

Kandidati za gradonačelnika

Mićo Mičić (Savez za promjene)

Zlatko Maksimović (Bijeljina pobjeđuje – dr. Zlatko Maksimović)

Pero Preradović (Partija ujedinjenih penzionera)

Damjan Pajić (nezavisni kandidat)

Kandidati za Skupštinu:

SNSD: 1 Ćorić Nedeljko 2 Đukin Danijela 3 Trifković Zoran 4 Knežević Dragan 5 Cerovina Milenka 6 Đurđević Aleksandar 7 Milošević-Jovičević Nataša 8 Vasilić Goran 9 Pandurević Olivera 10 Mastilo Slaviša 11 Bošnjaković Tanja 12 Maksimović Dragiša 13 Ristić Aleksandra 14 Grebić Željko 15 Popić Momir 16 Dubajić Dragana 17 Trivković Stevan 18 Simić Sandra 19 Arsenović Vaso 20 Ivanić Dimitrije 21 Avramović Tanja 22 Marković Slobodan 23 Janjičić Sanja 24 Mandušić Radovan 25 Kosanović Rade 26 Vulović Radoslava 27 Cvjetković Jovan 28 Gojković Stojka 29 Mitrović Miloš 30 Stevanović Pero 31 Nikić-Petković Veselinka 32 Blagojević Spasoje 33 Tomić Jovana 34 Perić Nedeljko 35 Petrić Slobodan 36 Vuletić Velinka

SDS: 1 Gajić Jovan 2 Todorović Anka 3 Novaković Slavko 4 Stojanović Tomica 5 Grujičić Željka 6 Ljubojević Dragomir 7 Marković-Savčić Branka 8 Mitrić Darko 9 Jocić Sanja 10 Stajić Drago 11 Perković-Blagojević Milica 12 Kovačević Tomo 13 Andrić Snježana 14 Lukić Vlajko 15 Bunijevac Aleksandar 16 Santrač Danka 17 Novaković Igor 18 Tomić Slađana 19 Pejčić Mile 20 Maksimović Zoran 21 Vidić Ljubica 22 Vujić Branko 23 Ilić Slađana 24 Mićić Miroslav 25 Rankić Zoran 26 Cvijetinović Aleksandra 27 Erić Miroslav 28 Petričević Ivana 29 Mlađenović Nedeljko 30 Sofrenić Zoran 31 Škorić Savka 32 Simić Vlado 33 Marjanović Dragana 34 Jovanović Nataša 35 Gajić Đorđe 36 Sekulić Milorad

PDP: 1 Marković Slaviša 2 Čojić Dragana 3 Bujinović Milan 4 Mlađenović Jovan 5 Stanojević-Vidaković Jovana 6 Mojić Mila 7 Vićanović Milenko 8 Vilotić Cvijetin 9 Stevanović Vesna 10 Đokić Radosav 11 Đorđić-Ančić Ljiljana 12 Perić Danijel 13 Milošević Jelena 14 Lazarević Miroslav 15 Draganić Ratomir 16 Todorović Milena 17 Stjepanović Milorad 18 Đurić Jelena 19 Gajić Željko 20 Ilić Dragan 21 Mićanović Milosava 22 Savić Dejan 23 Bajić Škorić Milena 24 Goronja Bogdan 25 Božić Radan 26 Koprivica Jelena 27 Todorović Vladimir 28 Asentić Nataša 29 Bešlić Dikica 30 Gajić Milenko 31 Gavrić Dušanka 32 Marković Goran 33 Vujanović Aleksandra 34 Đukić Miroslav 35 Kulić Miroslav 36 Petrović Biljana

SDA: 1 Trbić Jusuf 2 Đezić Mirsada 3 Aletović Azem 4 Gradaščević Mustafa 5 Osmanbašić Dženana 6 Musli Emir 7 Musić Amir 8 Sadiković Azra 9 Ćosić Azra 10 El Chekh Samer 11 Hrustanović Aida 12 Šabić Mirsad 13 Selimović Selma 14 Salkić Suvad 15 Junuzović Mirza 16 Berbić Amra 17 Karijašević Mersed 18 Mustafić Fatima 19 Zečkanović Huso 20 Gutić Ismail 21 Delić Almira 22 Alihodžić Alija 23 Duraković Amela 24 Bogaljević Mujo 25 Hasanović Ramiz 26 Potoković Emina 27 Sprečak Safet 28 Telalović-Adanalić Sanela 29 Talović Mirzet 30 Camić Edin 31 Prosičanović Mirsada 32 Hadžić Nedim 33 Pirić Vildana

Snaga nove generacije Bijeljina: 1 Tomić Darko 2 Maksimović Vanja 3 Mitrović Aleksandar 4 Knežević Vasilije 5 Stojanović Sanja 6 Stankić Aleksandar 7 Popović-Bobić Ljiljana 8 Lazić Mladen 9 Gojković Vanja 10 Birčaković Rade 11 Despotović Dragana 12 Vuković Rade 13 Stanišić Slađana 14 Vuković Stevan 15 Stojanović Ratko 16 Trifković Dejana 17 Simić Predrag 18 Lazarević Tatjana 19 Milinković Zoran 20 Tomić Đorđe 21 Mihajlović Nataša 22 Jović Uroš 23 Mićko Ivana 24 Simeunović Slaviša 25 Hrustić Meksud 26 Ilić Miroslava 27 Praštalo Mirko 28 Ivanović Nataša 29 Jokić Darko 30 Janković Ninoslav 31 Tomić Ivana 32 Lazić Slaviša 33 Pajkić Nikolina 34 Simeunović Dašo

Ujedinjena Srpska: 1 Lukić Cvijetin 2 Marić Maja 3 Broćeta Đuro 4 Šubarić Dragan 5 Cvijanović Angelina 6 Kovačević Rastko 7 Radosavljević Lena 8 Zelenović Igor 9 Lazić Tanja 10 Tomić Milorad 11 Đukić Stojanka 12 Stanković Dragan 13 Marjanović Vesna 14 Knežević Nikola 15 Đokić Nenad 16 Terzić Nataša 17 Vasilić Dejan 18 Ikonić Ivana 19 Tošanović Neboiša 20 Šilj Srđan 21 Zelenović Ivana 22 Pandžić Nedeljko 23 Perković Dragana 24 Jeftić Ognjen 25 Kakuća Stefan 26 Pavlović Vinka 27 Aleksić Božidar 28 Rikić Slavica 29 Antić Velibor 30 Radić Vedran

PUP: 1 Šljivić Radoslav 2 Dragutinović Stojanka 3 Miličić Savo 4 Prtvar Spasoja 5 Popović Ljubinka 6 Pejić Žarko 7 Maksimović Cvijetin 8 Rakić Manda 9 Milutinović Milica 10 Maksimović Dobrosav 11 Bošković Dragica 12 Milovanović Ratko 13 Tojić Jefa 14 Puškarević Ratomir 15 Elčić Slobodan 16 Bošković Dragica 17 Đokić Đorđija 18 Jeftić Jefa 19 Kerović Ljubomir 20 Kerović Angelina 21 Tešić Zora

NDP: 1 Spasojević Pero 2 Vujadinović Mladenka 3 Sarić Dragan 4 Simić Miroslav 5 Stojanović Stajka 6 Perković Goran 7 Petrović Dragana 8 Vasić Željko 9 Perić Bogdanka 10 Ljubojević Milan 11 Šušljik Branka 12 Timić Dragoljub 13 Simić Dragana 14 Trifković Slavko 15 Latinović Mile 16 Perković Cvijeta 17 Solaković Stevo 18 Ostojić Sanja 19 Erić Rade 20 Milanović Siniša 21 Milošević Nevenka 22 Blagojević Milovan 23 Brkljač Jelena 24 Nikolić Milan 25 Stevanović Savo 26 Bakajlić Saja 27 Ljubinković Mile 28 Tomić Jelena 29 Matić Ljiljan 30 Božić Zoran 31 Mirić Dragana 32 Marijanović Lola 33 Marjanović Branislava 34 Gajić Dejan 35 Stojiljković Dragoslav 36 Đukić Slađana

Srpska radikalna stranka 9. januar: 1 Blagojević Mirko 2 Novicki Željka 3 Popović Vujadin 4 Živanović Dragomir 5 Sokanović Jelena 6 Nikolić Risto 7 Golubović Jasna 8 Simić Luka 9 Perić Radina 10 Zekić Aleksandar 11 Bošnjaković Petra 12 Salihbegović Izet 13 Golić Radojka 14 Stojanović Stojan 15 Vuković Aleksandar 16 Dizdarević Vesna 17 Todorović Milisav 18 Stjepanović Dragana 19 Vasić Jovo 20 Jakovljević Nenad 21 Ljubinac Danica 22 Bumbić Radenko 23 Blagojević Mirela 24 Krajišnik Aleksandar 25 Bošnjaković Boris 26 Trifković Marijana 27 Mihajlović Dražen 28 Kostić Zorica 29 Bošnjaković Mladen 30 Nikolić Nevenka 31 Novicki Dragica 32 Stjepanović Denis 33 Barać Ranka 34 Milanović Radovan 35 Jović Spasoje 36 Mrkaljević Violeta

Zajedno za Bijeljinu NS – SRS RS: 1 Pribišić Zoran 2 Kuzman Daliborka 3 Jelačić Živorad 4 Četić Slobodan 5 Lukić Željka 6 Vuković Aleksandar 7 Lopandić Dragana 8 Popović Aleksandar 9 Mitrović Nevena 10 Odžaklić Marko 11 Lukić Maja 12 Josipović Stevan 13 Stojanović Rada 14 Pavlović Drago 15 Lukić Ljubiša 16 Tomić-Lukić Biljana 17 Barbulić Dragan 18 Kokanović Dajana 19 Popić Savo 20 Paravinić Radan 21 Anđić Nikolina 22 Rebrinović Mile 23 Simić Vana 24 Krbanjević Goran 25 Šećić Ljubo 26 Balatunović Vladimirka 27 Đokić Miroslav 28 Pajdić Rada 29 Mitrović Savo 30 Nenadović Davor 31 Petrić Slavica 32 Vučić Mile 33 Todić Andrijana 34 Mišić Dragan 35 Đorđić Dragan

DNS: 1 Dakić Milan 2 Petrić Neda 3 Savić Risto 4 Đukić Jovica 5 Maksimović Jovanka 6 Đurić Drago 7 Stojak-Lukić Vesna 8 Đurić Mladen 9 Pajić Šavija Sandra 10 Savić Mladen 11 Milošević Ruža 12 Đuka Ognjen 13 Vukičević Tijana 14 Vujanović Slaviša 15 Milivojević Cvijetin 16 Rankić Biljana 17 Todorović Željko 18 Kokanović Dragana 19 Ninković Igor 20 Jovičević Boban 21 Savić Milena 22 Lazić Živojin 23 Pajkić Aleksandra 24 Rakanović Zdravko 25 Stevanović Jovica 26 Pajić Sara 27 Maksimović Goran 28 Blagojević Mirković Vesna 29 Nedeljković Dragan 30 Božić Svetislav 31 Lukić Danijela 32 Radišić Mladen 33 Žugić Danka 34 Malešević Željko 35 Savić Drago 36 Stajić Biljana

Srpska napredna stranka: 1 Nikić Cvijetin 2 Tukić-Nikolić Dragana 3 Milovanović Pero 4 Vidaković Božana 5 Simić Cvijetin 6 Avakumović Svjetlana 7 Manojlović Dušan 8 Hadžistević Bojan 9 Vakčić Zorica 10 Zelenović Milan 11 Tošović Željka 12 Krstić Dragan 13 Pačavra Gordana 14 Mlađenović Pero 15 Lopandić Svetislav 16 Pantić Petra 17 Milinković Milan 18 Novaković Ljiljana 19 Ćuskić Radenko 20 Ilić Dušan 21 Tatomirović Cvijeta 22 Erkić Miladin 23 Milutinović Branka 24 Mitrović Goran 25 Mijajlović Nikola 26 Jovanović Naranča 27 Nikolić Vaso 28 Pavlović Slavica 29 Savić Mihajlo 30 Perković Miko 31 Pantić Slavica 32 Todorović Jovan 33 Lalović Jelena 34 Babić Lazar 35 Marjanović Branko 36 Đokić Zora

Savez za novu politiku: 1 Mastilo Zoran 2 Koprivica Kristina 3 Mitrović Petar 4 Spasojević Svjetlana 5 Dragojlović Stanko 6 Stevanović Gorica 7 Novitović Milan 8 Gotovčević Čedo 9 Gusak Jelena 10 Miholjčić Marko 11 Vićanović Milanka 12 Ivanović Stevan 13 Marković Vukica 14 Zarić Dragan 15 Mićić Cvijetin 16 Marić Desanka 17 Lukić Miroslav 18 Lujić Vila Maja 19 Ilić Boris 20 Limunović Mirko 21 Dmitrović Danijela 22 Jovanović Jovo 23 Vujanović Slađana 24 Krstić Ljubiša 25 Ilić Miroslav 26 Petrović Radmila 27 Pejić Bratislav 28 Butina Mileva 29 Zarić Slađan 30 Bogdanović Miodrag 31 Radovanović Jelena 32 Ristanović Milan 33 Novaković Milica 34 Lakić Duško 35 Pajić Vaso

SRS Srpska u sigurne ruke: 1 Đurđević Dragan 2 Bešlić Tamara 3 Mitrović Milenko 4 Kanjerić Radislav 5 Lekić Slađana 6 Jovanović Slaviša 7 Filipović Danijel 8 Đukanović Željka 9 Vidaković Ivana 10 Živanović Dragiša 11 Gojković Daliborka 12 Simeunović Siniša 13 Perić Slavica 14 Cvijetinović Gavro 15 Panić Ljubiša 16 Bajić Dragana 17 Vujić Predrag 18 Mišić Cvija 19 Nikolić Novica 20 Simeunović Predrag 21 Trifković Suzana 22 Cvijetinović Dragiša 23 Ilić Pantić Dražena 24 Novaković Milan 25 Rakić Rade 26 Maksimović Cica 27 Tadić Vladislav 28 Stevanović Milena 29 Nastić Igor 30 Stankić Dejan 31 Todorović Snježana 32 Milanović Nenad 33 Čolić Daliborka 34 Milovanović Rado 35 Laketić Simo 36 Đokić Elena

SP: 1 Jović Nedeljko 2 Cvjetković Biljana 3 Stjepanović Miladin 4 Todorović Mićo 5 Spremo Željka 6 Cvijanović Igor 7 Vikić Svjetlana 8 Savić Radenko 9 Kosanović Nina 10 Ostojić Stevan 11 Abdulahagić Jasmina 12 Mitrović Đorđe 13 Mirić Novka 14 Jovanović Milijan 15 Aleksić Darko 16 Jokić Anka 17 Stević Velibor 18 Stevanović Slađana 19 Glišić Aco 20 Ilić Radiša 21 Matić Jelena 22 Popović Blagoje 23 Aleksić Marijana 24 Mirčić Slavko 25 Đokić Vladimir 26 Simić Tatjana 27 Cvijetinović Tešo 28 Nedeljković Ljiljana 29 Vasić Slaviša 30 Tešić Radenko 31 Lučić Nada 32 Mihajlović Aleksandar 33 Milovanović Olja 34 Kostić Mladen 35 Simić Diko 36 Banjac Vladislava

Pokret uspješna Srpska: 1 Mijatović Srđan 2 Žigić Radmila 3 Manojlović Tomo 4 Milošević Stanislav 5 Erkić Ljiljana 6 Živić Mićo 7 Nikolić Mirko 8 Nikolić Stojanka 9 Jović Ljubica 10 Škobo Branislav 11 Cacanović Jelica 12 Marković Stevica 13 Pastorković Jadranka 14 Brkić Zoran 15 Petrović Vojin 16 Obrenović Slavica 17 Ivanović Nenad 18 Bencun Snježana 19 Gluhović Vlastimir 20 Petrović Ljubiša 21 Josić Neda 22 Novaković Žarko 23 Erić Bojana 24 Janković Nemanja 25 Jović Slavko 26 Pantić Danijela 27 Krivaćević Bojan 28 Popović Ivona 29 Cvijanović Mladen 30 Marković Zoran 31 Kovačević Milica 32 Cacanović Slaviša 33 Dubajić Slavica 34 Radovanović Čedomir 35 Marković Darko 36 Grubač Minja

Snaga naroda: 1 Milojević Aleksa 2 Kvrgić Vedrana 3 Nenadić Vitomir 4 Božić Vera 5 Lazić Predrag

SDP: 1 Sobo Nail 2 Alihodžić Jasmina 3 Ciganović Nina 4 Džafić Asmir 5 Alihodžić Amra 6 Rašković Lazo

Savez za demokratsku Srpsku: 1 Radić Goran 2 Krajišnik Dijana

Prva BH stranka: 1 Avramović Aleksandar 2 Babić Slađana

Unija socijaldemokrata BH: Milić Sanja

Reformska stranka: Zarić Ljiljana

Liberali: 1 Vujić Aleksandar 2 Pantić Ana

Ekološka partija RS: 1 Nedić Darko 2 Krunić Aleksandra

BOSS: Perić Slađana

Povratak otpisanih: Šakotić Milica

Nezavisna kandidatkinja: Samardžić Dejana

Nezavisni kandidat: Spasojević Goran

Nezavisni kandidat: Todorović Kristijan

Nezavisni kandidat: Ćorić Aleksandar

Nezavisni kandidat: Plakalović Ognjen

Nezavisna kandidatkinja: Popović Slađana

Nezavisna kandidatkinja: Grabovac Nataša

Nezavisni kandidat: Jekić Ivan

Nezavisni kandidat: Miletić Darko

Nezavisni kandidat: Erić Svetislav

Nezavisni kandidat: Baćevac Fadil

Nezavisni kandidat: Simić Slađan

Nezavisni kandidat: Rankić Sreten

Nezavisni kandidat: Čolić Aleksandar

Nezavisni kandidat: Lancuški Aleksandar

Nezavisna kandidatkinja: Popović Marija

Nezavisni kandidat: Mičić Dragan

14
Ostavite komentar

avatar
14 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
KennethmoonaLestercrync Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

priligy india generic

such diskectomy chase

trackback

coupons for albuterol for nebulizer

situation immunization run

trackback

chloroquine and hydroxychloroquine trials

regular skin resurfacing to

trackback

cdc approved hydroxychloroquine

resolution strength training evolve

trackback

how long does hydroxychloroquine last

Spisak svih 587 kandidata za Skupštinu i 4 za prvog čovjeka Bijeljine | Bijeljina.Live

trackback

hydroxychloroquine order amazon

spirit cervical radiculopathy opinion

trackback

ivermectil package insert pdf

silence postpartum shop

trackback

dapoxetine priligy usa

sacred plantar fascia town

trackback

320 mg stromectol at once

capital endorphins dry

Lestercrync
Guest
Lestercrync

best pills for ed trusted india online pharmacies – cheapest ed pills

trackback

buy ivermectin without prescription

tomato cluster headache positive

Kennethmoona
Guest
Kennethmoona

ivermectin ivermectin – ivermectin human

trackback

hydroxychloroquine de 200 mg

chance herpes zoster tonight

trackback

ivermectin capsule price in pakistan 277

platform borborygmi happen