Naslovna Društvo Ulična akcija u susret Svjetskom danu borbe protiv trgovine ljudima

Ulična akcija u susret Svjetskom danu borbe protiv trgovine ljudima

Otaharin |
245
Ulična akcija u susret Svjetskom danu borbe protiv trgovine ljudima

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija je ustanovljen 30. jul kao Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, kako bi se skrenula pažnja  javnosti na globalnom nivou o sve većoj prisutnosti  ovog problema. Trgovina ljudima, kao oblik modernog  ropstva, je zloupotreba ljudskih bića i povreda njihovih osnovnih ljudskih prava radi sticanja materijalne koristi.

U susret  Svjetskom danu borbe protiv trgovine ljudima, UG “Otaharin” je organizovalo uličnu akciju, 29.07. u kojoj su terenski radnici i volonteri dijelili letke na ulici u centru grada i obližnjim kafićima.Akcija je organizovana u sklopu projekta “Ulica je samo put do kuće, a ne dom –  osigurajmo djeci prava” koji se realizuje u okviru PPMG programa finansiranog od strane USAID-a.

Otaharin-01Terenski radnici su, takođe,  postupili prema odredbama  Protokola o načinu postupanja sa djecom zatečenoj u prosjačenju, čiji su potpisnici, 2012. godine, bili (tada ) Opština Bijeljina, Centar javne bezbjednosti Bijeljina, Centar za socijalni rad Bijeljina i Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin” Bijeljina. Ovaj protokol ima za cilj da obezbjedi što kvalitetniju saradnju i rad nadležnih subjekata sa područja Bijeljine  na poslovima suzbijanja prošenja djece i njihove zaštite, poštujući najbolji interes djece, a rukovodeći se principima poštovanja zakonitosti, otvorenosti prema javnosti, odgovornosti, efikasnosti i profesionalne stručnosti učesnika.

Nakon sprovođenja akcije, policiji su prijavljene osobe zatečene u prosjačenju, a troje djece je zbrinuto u Dnevnom centru gdje je stručni tim Dnevnog centra UG “Otaharin”  obavio razgovor sa njima.

Otaharin-03Jedan od uzroka problema  je i neinformisanost o opasnostima koje sa sobom nosi trgovina ljudima , a kojima su naročito  izložene manjine i marginalizovane grupe. S obzirom na to da su djeca koja se zatiču u prosjačenju  uglavnom Romske nacionalnosti,  UG “Otaharin” nastoji da kroz različite projekte  izvrši identifikaciju i edukaciju djece izloženih riziku, ali i njihovih roditelja. U Dnevnom centru, djeci su  obezbijeđeni  osnovni uslovi da uz  igru, učenje i socijalizaciju prepoznaju rizike i opasnoti života na ulici, između ostalog i  jednu od najopasnijih i nažalost najzastupljenijih – trgovinu ljudima.

Ostavite komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of