Naslovna Srpska i BiH Izjednačavanje mogućnosti lica sa invaliditetom i ostalih građana

Izjednačavanje mogućnosti lica sa invaliditetom i ostalih građana

SRNA |
279

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Branka Sladojević rekla je da prednacrtom strategije za izjednačavanje mogućnosti lica sa invaliditetom od 2016. do 2026. godine resorno ministarstvo želi da predloži viziju ukuljučivanja lica sa invaliditetom u sve sfere života.

Sladojevićeva je, prije početka sastanka sa članovima Interresornog tijela Vlade Republike Srpske za podršku licima sa invaliditetom, navela da to predstavlja izjednačavanja mogućnosti lica sa invaliditetom sa ostalim građanima u Republici Srpskoj.

“Ovom strategijom kao strateške ciljeve definisali smo nekoliko oblasti, te na osnovu plana aktivnosti raspodijelili nadležnosti na period od 10 godina”, rekla je Sladojevićeva novinarima.

Ona je dodala da je predviđeno da se nakon tri godine uradi revizija plana aktivnosti, te da zatim bude dorađen i ponovo predložen.

Sladojevićeva je rekla da je u prethodnom periodu dosta toga urađeno na otklanjanju barijera, kako bi institucije bile pristupačne za lica sa invaliditetom.

“To nije u potpunosti urađeno, kao ni informisanost ovih lica. Međutim, tome su značajan doprinos dale nevladine organizacije, koje su se aktivno uključile u rješavanje problema lica sa invaliditetom”, navela je Slaojevićeva.

Nacionalni koordinator za poboljšanje položaja lica sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Olivera Mastikosa ocijenila je da je angažman različitih osoba sa invaliditetom, koje imaju iskustvo i znanje, kao konsultanata za različite oblasti veliki pomak koji je urađen u proteklom periodu.

“Ovaj strateški dokument važan je za sve organizacije jer na osnovu njega mogu da apliciraju za projekte, pozivajući se na njega jer se takvi projekti mnogo više vrednuju ukoliko imaju podršku državnih institucija”, rekla je Mastikosa.

Nacionalni koordinator iz oblasti zdravstva u Vladi Republike Srpske Željko Volaš istakao je da je prednacrt strategije “živ” dokument, sklon promjenama, kako bi se približio svima onima kojima bi trebalo da bude od koristi.

“Nadam se da će se u izradu ovog dokumenta uključiti, osim lica sa invliditetom i organizacija koje ih okupljaju, i svi ostali građani Republike srpske, kako bi doprinijeli njegovom kvalitetu”, rekao je Volaš.

Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske i član Interresornog tijela Vlade Srpske za podršku licima sa invaliditetom Branko Suzić rekao je da su sa aspekta slijepih prioriteti za koje se treba zalagati pristupačnost objektima, zatim pristup informacijama i komunikacijama, te da se u oblasti obrazovanja određene stvari još bolje urede.

Ostavite komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of