Naslovna Društvo Konkursi za posao – 23.07.2016.

Konkursi za posao – 23.07.2016.

SRNA |
625

Pogledajte oglase za slobodna radna mjesta na dan 23.07.2016. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

ZR”PEKARA MIKIĆ”

ul. Stefana Dečanskog 101, 76300 Bijeljina
Tel: 065/654-663

KONKURS

za pekara

Potreban pekar za rad u ZR “Pekara Mikić”

 •  Potreban 1 pekar,
 •  Poželjno radno iskustvo u struci
 •  Pouzdan i odgovoran radnik,

Konkurs traje 15 dana do popune radnog mjesta.

Ukoliko ste spremni i zainteresovani za rad, detaljne informacije možete dobiti na telefon: 065/654-663. Vlasnik: Mikić Rade.

 

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

 

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                             

Osnovni sud u Bijeljini objavljuje

JAVNI KONKURS

Za prijem operatera informaciono-komunikacijske tehnologije za rad na određeno vrijeme……………………………………………………..…..1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem  predviđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 •  završen fakultet za računarstvo i informatiku ili drugi fakultet za informacione tehnologije – VII stepen stručne spreme (odnosno 240 ECTS bodova) ili izuzetno viša škola tehničkog smjera – informatika i položen stručni ispit za rad u organima uprave
 •  radno iskustvo jedna godina
 •  obavezna provjera znanja u sistemu za automatsko upravljanja predmetima i registar novčanih kazni i prekršajne evidencije

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

 •  uvjerenje o državljanstvu
 •  rodni list
 •  dokaz o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija)
 •  dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave
 •  dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

 

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

 

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                             

Osnovni sud u Bijeljini objavljuje

JAVNI KONKURS

Za prijem stručnog saradnika za rad na određeno vrijeme………………1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 •   završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme
 •   položen pravosudni ispit
 •   završen najmanje II stepen kursa za kompjutere
 •   obavezan probni rad

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

 •  uvjerenje o državljanstvu
 •  rodni list
 •  dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)
 •  dokaz o položenom pravosudnom ispitu
 •  original sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

 

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

 

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                             

Osnovni sud u Bijeljini objavljuje

JAVNI KONKURS

Za prijem sudijskog pripravnika – volontera radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva …… 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem  predviđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 •  završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

 •  uvjerenje o državljanstvu
 •  rodni list
 •  dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)
 •  dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu
 •  dokaz o prijavljenosti na biro za zapošljavanje

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih, prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.

Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

 

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

 

SLOBOMIR P UNIVERZITET

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

KONKURS

1. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Međunarodna ekonomija (predmeti: Međunarodna trgovina i trgovinska politika, Međunarodna ekonomija i Međunarodne finansije) – 1 izvršilac.

2. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast Fiskalna ekonomija (predmeti: Javne finansije, Poreski i carinski sistemi, Fiskalni federalizam i lokalna samouprava i Instrumenti finansiranja javnih potreba) – 1 izvršilac;

3. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast Menadžment (predmet: Menadžment prodaje) – 1 izvršilac;

4. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast Menadžment (predmet: Preduzetnički menadžment) – 1 izvršilac;

5. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast Računarske nauke

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 •   biografiju,
 •   bibliografiju,
 •   diplomu o stečenom zvanju,
 •   uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),
 •   uvjerenje o državljanstvu,
 •   rodni list,
 •   dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje),

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

SLOBOMIR, 055 231 196

DOBOJ, 053 209 621, info@spu.ba

Ostavite komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of