Naslovna Privreda Bobar Group-a mora da vrati dva miliona KM Bobar Banci

Bobar Group-a mora da vrati dva miliona KM Bobar Banci

Capital.ba |
531
Bobar Banka

Bobar Group-a dužna je propaloj Bobar Banci da isplati više od dva miliona maraka, odlučio je Okružni privredni sud u Bijeljini.

Prvostepenom presudom tog suda, koja je u posjedu CAPITAL-a, Bobar Group-a dužna je Bobar Banci u likvidaciji da isplati ukupno 2.095.527 KM.

presuda-bobar-group-1Pored toga, banci u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude treba da budu nadoknađeni i troškovi parničnog postupka u iznosu od 31.700 KM, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

U sporu koji je vođen po tužbi Bobar banke dokazano je da je tužena Bobar Group-a bila korisnik kredita Postbank BH iz Sarajeva, gdje je kao instrument obezbjeđenja vraćanja kredita bilo ugovoreno zalaganje depozita Bobar banke.

presuda-bobar-group-2U međuvremenu je Moja banka iz Sarajeva kupila Postbank BH i preuzela obaveze prema deponentima, a Bobar banka je tužbom zatražila da joj se regresira plaćeni iznos kredita.

U obrazloženju presude se pojašnjava da tužena Bobar Group-a u sudskom postupku nije tvrdila, ni dokazivala, da je kredit u cjelosti ili djelimično vraćen banci. Dodaje se da je potvrdom Moje banke od 30. oktobra 2014. dokazano da je ta banka naplatila potraživanje iz založenog depozita Bobar banke.

„Slijedom toga sud je u cjelosti usvojio tužbeni zahtjev Bobar banke i Bobar Group-u obavezao da tužiocu regresira novčani iznos od 2.095.527 KM sa zakonskom zateznom kamatom, počev od 30. oktobra 2014. dodine, dana kada je banka iz založenog depozita naplatila obaveze tuženog“, navedeno je u obrazloženju.

Bobar banku u likvidaciji zastupao je advokat Slobodan Govedarica, a Bobar Group-u advokat Veselin Londrović.

 

Ostavite komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of