Naslovna Privreda Registracija poljoprivrednih gazdinstava do 30 septembra

Registracija poljoprivrednih gazdinstava do 30 septembra

NTV Arena |
237

Poljoprivredni proizvođači koji nisu do 15. maja nadležnoj organizacionoj jedinici APIF-a prijavili poljoprivrednu proizvodnju Vlada Srpske je dala mogućnost da to radi sticanja prava na podsticaje učine do 30. septembra ove godine.

Uvidom u stanje na terenu, utvrđeno je da određeni broj upisanih poljoprivrednih gazdinstava u propisanom roku odnosno od 1. januara do 15. maja, nije bio u mogućnosti da ispuni svoju obavezu, te je iz toga razloga pomjeren rok za prijavu sjetvenih površina.

Ovaj prijedlog je u procedure ističu u Resoru I dodaju da će nakon zavaničnog objavljivanja prijedlog biti u primjeni I tek tada će onin poljoprivredni proizvođači koji svoju obavezu nisu ispunili u predviđenom roku biti u mogućnosti da prijave svoju proizvodnju kod organizacione jedinice APIF-a.

Statistički presjek urađen 31. maja pokazao je da je u Republici Srpskoj upisano u registar oko 33.000 poljoprivrednih gazdinstava, dok je podatke ažuriralo do 15. Maja samo oko 18.100 pioljoprivrednih gazdinstava.

Prema podacima kojima raspolaže Područna jedinica Bijeljina Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi koja pokriva 10 opština ove regije utvrđeno je da je u registar upisano oko 10.000 poljoprivrednih proizvođača, dok je poljoprivrednu proizvodnju do prethodno određenog roka prijavilo oko 65 odsto njih.

Oni poljoprivrednici koji su do 15. maja prijavili svoju proizvodnju trebalo bi da kod APIF-a ili u Savjetodavnoj službi provjere da li su njihovi podaci pravilno unešeni u registar kako ne bI došlo do problema kod ostvarivanja prava na podsticaje.

Sa upisom u registar poljoprivrednih gazdinstava krenulo se od novembra mjeseca 2013-e godine. U sprovođenje ove aktivnosti uključeno je ministarstvo poljoprivrede, a posao je povjeren organizacionoj jedinici APIF-a.

U posao su uključene I savjetodavne službe s ciljem da upoznaju poljoprivrednike sa njihovom obavezom a kada je u pitanju registracija I prijava poljoprivrednih površina u jedinstveni registar, podsjećaju iz Resora.

Važno je naglasiti da raspoložive poljoprivredne površine I proizvodnja kojom se bave u produženom roku mogu prijaviti vlasnici poiljoprivrednih gazdinstava koja su registrovana kao komercijalna ili nekomercijalna, a koji to nisu uradili do 15. Maja.

Ostavite komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of