Naslovna Srpska i BiH U Srpskoj rade dvije privatne detektivske agencije

U Srpskoj rade dvije privatne detektivske agencije

Glas Srpske / Fena |
1372
Privatni detektiv

U Republici Srpskoj rade dvije detektivske agencije, dok Federacija Bosne i Hercegovine nema ni zakon o privatnim detektivima.

“Zakon o privatnim detektivima u Federaciji BiH usvojen je u različitim tekstovima u Parlamentu Federacije BiH, te je u toku njegovo usaglašavanje putem Komisije koju će imenovati premijer Vlade FBiH od poslanika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i delegata Doma naroda Parlamenta FBiH – kazao je Feni federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara.

Kako je Feni rečeno iz Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Prijedlog zakona o privatnim detektivima je usvojen u redovnoj proceduri u prošlom mandatu u domovima Parlamenta FBiH, ali ne u istom tekstu. Zajednička komisija za usaglašavanje zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH je pokušala doći do prijedloga da bi se riješila sporna pitanja, međutim, nije uspjela postići saglasnost među članovima Komisije, kazali su Feni u tom domu.

Premijer FBiH Fadil Novalić je pokrenuo proceduru vezanu za imenovanje Zajedničke komisije za usaglašavanje Prijedloga zakona o privatnim detektivima u FBiH.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH je na 29. sjednici 23. februara 2010. godine usvojio Prijedlog zakona o privatnim detektivima u FBiH u tekstu kako ga je predložila Vlada FBiH. Dom naroda Parlamenta FBiH je na 17. sjednici održanoj 12. septembra 2013. usvojio Prijedlog zakona o privatnim detektivima u FBiH s 13 amandmana Vlade FBiH i jednim amandmanom koji je Vlada FBiH prihvatila, pa su postali sastavni dio Prijedloga zakona, kazali su Feni u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH na nastavku 22. sjednice održane 24. septembra 2013. nije usvojio 13 amandmana Vlade FBiH i jedan amandman koji je Vlada FBiH prihvatila na sjednici Doma naroda, te je Prijedlog zakona upućen na razmatranje i usaglašavanje Zajedničkoj komisiji oba doma Parlamenta FBiH za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u oba doma Parlamenta FBiH.

Zajednička komisija oba doma Parlamenta FBiH na četvrtoj sjednici 28. maja 2014. nije usaglasila tekst zakona o privatnim detektivima u FBiH, budući da nije prihvatila 14 amandmana – 13 amandmana Vlade FBiH i jedan amandman koji je Vlada FBiH prihvatila na sjednici Doma naroda, pojasnili su u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Premijer FBiH Fadil Novalić je 10. juna 2015. uputio dopis predsjedavajućim domova Parlamenta FBiH kojim traži prijedlog 10 članova (po pet članova svakog doma) za imenovanje u Zajedničku komisiju za usaglašavanje Prijedloga zakona u FBiH.

Uime Predstavničkog doma u ovu komisiju, 8. jula 2015. predloženi su: Salmir Kaplan, Nasir Beganović, Dario Knezović, Zukan Helez i Zdravko Kuzman.

Dom naroda nije predložio članove, potvrdili su Feni u ovom domu.

U Republici Srpskoj djelatnost osiguranja osoba i imovine, uvjeti za osnivanje privrednih društava i javnih preduzeća koja obavljaju poslove osiguranja osoba i imovine, način obavljanja poslova osiguranja osoba i imovine, detektivska djelatnost, način obavljanja detektivskih poslova u obliku detektivskih agencija, prava i obaveze privatnih detektiva, kao i nadzor nad njihovim radom na teritoriji RS-a uređen je Zakonom o agencijama za obezbjeđenje osoba i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti.

Tim zakonom propisani su uvjeti koje osoba mora da ispunjava da bi obavljala detektivske poslove. Zakonom je propisana procedura sticanja ovlašćenja, odnosno propisano je da se zahtjev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje detektivskih poslova podnosi Centru javne bezbjednosti prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta, kazali su Feni iz MUP-a RS.

Detektivski poslovi obavljaju se kao samostalna djelatnost (fizička osoba navedenu djelatnost upisuje u registar samostalnih djelatnosti na osnovu ovlašćenja za obavljanje detektivskih poslova), s tim što dva privatna detektiva ili više njih mogu osnovati detektivsku kancelariju i ona se osniva kao pravna osoba.

U pogledu opreme koju privatni detektivi smiju koristiti zakonom je predviđena negativna formulacija, odnosno privatnom detektivu je zabranjeno da pri obavljanju detektivskih poslova upotrebljava vatreno oružje i druga sredstva prinude, osim u slučajevima lične zaštite, a zabranjeno je i da koriste sredstva i naprave za elektronska snimanja ili prisluškivanja, kažu u MUP-u RS-a.

Na terioriji RS-a ovlašćenje za obavljanje poslova privatnog detektiva i odobrenje za početak rada imaju dvije agencije i to: na području CJB Banjaluka, Drago Jević, privatni detektiv u Agenciji “Dosije Iks”, Banjaluka i na području CJB Bijeljina, Sveto Avramović, privatni detektiv u Agenciji “Drina security”, Milići.

Privatni detektiv Sveto Avramović kazao je Feni da je prije osnivanja Agencije “Drina security”, koja postoji od oktobra 2007. godine, radio u bezbjednosnim strukturama.

Agencija se isključivo bavi detektivskim poslovima. Oni koji traže naše usluge traže provjeru adresa, ponekad provjeru DNK-a, kazao je Avramović dodavši da je “mala zainteresiranost ljudi za njihove usluge”.

“Cijene je teško odrediti jer svaki slučaj je za sebe”, kazao je Avramović.

Ostavite komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of