Naslovna Društvo JU ZZZ RS: Konkursi za posao na da 08.07.2016.

JU ZZZ RS: Konkursi za posao na da 08.07.2016.

JU ZZZ RS |
874

SLOBOMIR P UNIVERZITET raspisuje KONKURS

1. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast “Fiskalna ekonomija” (predmeti: Javne finansije, Poreski i carinski sistemi, Fiskalni federalizam i lokalna samouprava i Instrumenti finansiranja javnih potreba) – 1 izvršilac;

2. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast “Menadžment” (predmeti: Organizaciono ponašanje i Menadžment prodaje) – 1 izvršilac;

3. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za užu naučnu oblast “Menadžment” (predmeti: Osnovi menadžmenta i Preduzetnički menadžment) – 1 izvršilac;

4. Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast “Međunarodna ekonomija” (predmeti: Međunarodna trgovina i trgovinska politika, Međunarodna ekonomija i Međunarodne finansije) – 1 izvršilac.

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 •  biografija,
 •  bibliografija,
 •  diploma o stečenom zvanju,
 •  uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),
 •  uvjerenje o državljanstvu,
 •  rodni list,
 •  dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone: 055/231-196, 053/209-621.

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

ROBOT GT CO DOO SARAJEVO – PJ BIJELjINA raspisuje OGLAS za popunjavanje radnog mjesta:

 •  Mesar………….2 izvršioca
 • Koje osnovne aktivnosti podrazumijeva ovo radno mjesto:
 •  Tranžiranje – rasijecanje mesa;
 •  Informisanje kupaca pri izboru mesa i mesnih proizvoda;
 •  Aranžiranje mesa i mesnih proizvoda u prodajnoj vitrini;
 •  Priprema ukusnih mesnih proizvoda;
 •  Pružanje ljubaznih i stručnih prodajnih usluga;
 •  Briga za sanitarnu ii higijensku ispravnost proizvoda i prodajnog prostora.

Stručne karakteristike koje očekujemo da posjedujete su:

 •   SSS poljoprivredno-prehrambene struke – zanimanje mesar
 •   Min. 3 (tri) godine radnog iskustva na istim poslovima.

Lične osobine svih kandidata, zbog kojih bismo voljeli da se pridružite našem kolektivu, su:

 •         volite i uživate raditi u trgovini i sa svim ljudima sa kojima dolazite u kontakt;
 •         zadovoljstvo kupaca i kvalitetna usluga za Vas su na prvom mjestu;
 •         ispunjava Vas rad sa specifičnom artiklima na odjeljenjima unutar trgovine;
 •         vješti ste u komuniciranju kao i u prodajnom razgovoru;
 •         prijatni ste i skloni radu sa različitim ljudima;
 •         sposobni ste organizovati svoj posao;
 •         imate dobar osjećaj za želje i potrebe kupaca – znate slušati i ispunjavati njihove želje;
 •         posao obavljate brižno i predano;
 •         osoba ste prijatne i pozitivne prirode, što se odražava na Vaš posao.

Lokacija rada je u RJ RK Bijeljina koja se nalazi u području grada Bijeljine.

Oglas ostaje otvoren do petka, 8.7.2016. godine.

Prijavu na oglas možete dostaviti isključivo na obrascu ROBOT kadrovskog upitnika, koji možete preuzeti na njeb stranici www.robot.ba i popunjenog poslati na e-mail adresu posao.robot@gmail.com ili direktno preuzeti i predati u našem Robot maloprodajnom objektu u Bijeljini, ulica Pantelijska bb (tel. 055/296-244).

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj tel: 033/771- 491 u periodu od 14 do 16 sati svakog radnog dana!

Ostavite komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of